Procés selectiu per a la creació i ampliació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de personal de l’Escola Municipal de Música

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha iniciat un procés selectiu per a la creació i ampliació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria de professor/a, especialitat de flauta travessera, de l’Escola Municipal de Música, mitjançant concurs oposició lliure.

Trobareu tota la informació i com iniciar el tràmit, fent clic aquí.