L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha obert un procés selectiu per cobrir definitivament una plaça d’administratiu/va mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública del 2017.

Les dates per presentar la documentació són del 23 de desembre de 2020 al 22 de gener de 2021, ambdós inclosos. Consulteu tota la informació fent clic aquí.