L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està actuant aquesta setmana al carrer dels Metges posant pilones, quelcom que es coneix com a creació d’una illa escolar segura. S’hi estan instal·lant un total de 24 pilones amb la finalitat que els alumnes del centre educatiu Cor de Maria puguin passar amb seguretat pel tram d’aquest carrer que va des de Sant Domènec fins al carrer de la Creu.

Amb aquesta actuació s’evitarà que els vehicles, durant l’entrada i la sortida d’alumnes del centre, puguin aparcar en aquest sector i saturar l’espai, obstaculitzant el pas dels infants i els seus acompanyants i provocant situacions de risc. Aquesta actuació compta amb el consens de l’AMPA del Cor de Maria.
Les feines tenen un cost que ronda els 1.500€.