L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols engega un procés selectiu amb caràcter d’urgència per cobrir una plaça d’inspector/a d’obres de l’escala d’administració especial, de la plantilla de personal funcionari, en règim d’interinatge i mitjançant concurs oposició lliure. La data límit és el 22 de desembre de 2020, inclòs.

Podeu accedir a tota la informació i també a iniciar el tràmit si feu clic aquí.