L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informa que contractarà un jove en pràctiques beneficiari del Programa de Garantia Juvenil. Es tracta d’una iniciativa que pretén fomentar la inserció laboral dels més joves i que ofereix la possibilitat de guanyar experiència laboral, a més d’obtenir una feina remunerada. A la vegada, la contractació permet reforçar l’àrea o àrees del consistori a què van destinats els joves.

En aquesta ocasió, la plaça que s’ha convocat és per a ocupar un lloc a l’Àrea de Vialitat i Policia Local, per a la qual es requereix d’un cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances. A banda d’aquesta titulació acadèmica, les persones interessades han de tenir menys de 30 anys, estar inscrites al Programa de Garantia Juvenil i constar a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació no ocupats.

Si us interessa la plaça heu d’adreçar-vos al Servei d’Ocupació Municipal de Sant Feliu de Guíxols a través del correu electrònic som@guixols.cat, per mitjà del qual també podeu sol·licitar més informació.