El govern de la Generalitat allarga dues setmanes més el toc de queda nocturn a tota Catalunya. L’ampliació de la restricció, anunciada amb antelació per l’executiu català, està publicada al Diari Oficial de la Generalitat des del 6 de novembre, per la qual cosa ja està oficialment en vigor i es pot sancionar qui la incompleixi. Recordem que aquesta normativa estipula que resta prohibit sortir del domicili entre les 22:00 hores de la nit i les 6:00 hores del matí tots els dies de la setmana.

La restricció, prorrogada de moment per a 15 dies més, contempla un seguit d’excepcions detallades a continuació:

 • Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.
 • Desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida a l’establiment en els serveis de restauració.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 4:00 i les 6:00 hores del matí.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
 • Circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya.
 • Transport de mercaderies.

Per altra banda, recordem que els establiments de restauració continuen tancats de cara al públic, però amb servei de recollida al local fins a les 22:00 hores de la nit i amb permís per a repartir a domicili fins a les 23:00 hores. Pel que fa a la resta de restriccions, segueixen amb la persiana abaixada centres d’estètica, teatres, cinemes i gimnasos, i també continua en en peu el tancament perimetral de Catalunya i el confinament municipal de cap de setmana.

Accedeix a la normativa: horaris, excepcions i matisos ▼