Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Feliu de Guíxols valora diversos punts que es van tractar en el passat Ple Municipal Ordinari corresponent al mes de novembre. A continuació teniu el text íntegre.

El Grup Municipal d’ERC va donar suport a la nou Reglament Regulador del Taxi de la nostra ciutat, després de que les nostres aportacions durant la Comissió d’Estudi fossin incorporades al text definitiu, algunes d’elles referides a l’ús del català o la promoció de l’ús dels vehicles de baixes emissions a la flota de taxis de la nostra ciutat.
Des d’Esquerra ens hem abstingut a la modificació del conveni i del POUM que afecta al desenvolupament urbanístic dels terrenys entre la Ronda de Ponent i St Amanç, principalment per incidir davant del Govern en la necessitat d’utilitzar els aprofitaments que se’n deriven per anar pal·liant la necessitat d’habitatge protegit a la nostra ciutat.
També amb l’abstenció es va votar als punts on es proposava per part del Govern increments de despesa en la recollida en el servei extra de voluminosos i en la neteja dels edificis municipals. En ambdós casos, uns contractes prorrogats i fora de termini provoquen que la ciutat hagi d’acabar pagant més pels serveis que donen aquestes empreses concessionàries. És evident que és necessari per donar el servei, però som crítics a que costi més diners a la ciutat per no tenir els contractes al dia.
Vàrem votar a favor també a la moció en suport del poble Saharaui presentada per GdC on entre els diversos punts, i davant l’increment de la tensió a la zona viscuda els darrers dies, s’insta al respecte de les resolucions internacionals que ja fa temps estan pendent de complir-se.