La formació local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Feliu de Guíxols fa una valoració del passat Ple Municipal, on es va aprovar el pressupost 2021 de l’Ajuntament de la ciutat. Teniu el text íntegre a continuació.

L’any ha acabat amb dos plens, el celebrat avui dia 21 de desembre, dedicat a l’aprovació del Pressupost municipal per l’any 2021, un pressupost que puja més de 33 milions d’euros  dels quals quasi 3 milions són per inversions.

El Grup Municipal d’ERC ha votat una abstenció en aquesta aprovació. Hem motivat aquest vot amb diversos aspectes lligats a la nostra participació en la destinació dels romanents de tresoreria que s’incorporaran al mes de març, a l’aprovació del Pacte Local per l’Educació i a la incorporació de diverses propostes formulades a l’equip de govern respecte quines haurien de ser, al nostre entendre les prioritats que ens hauríem de marcar com a Ajuntament per oferir els millors serveis i tot el suport a la ciutadania. Aspectes relacionats principalment amb l’educació, l’economia local, la cultura, l’habitatge i els ajuts socials i la joventut i la gent gran. Per això vàrem traslladar algunes peticions que han quedat recollides, encara que tímidament, al pressupost que avui es portava a aprovació. Malgrat això també hem volgut deixar clar que no podíem donar ple suport a un pressupost que no és el que nosaltres hauríem proposat en aquest temps de COVID19.

Creiem fermament que no hem sortit encara de l’atzucac i que serà necessari preveure un nou impuls econòmic des de l’administració pública durant els propers mesos i pensem que per aquest motiu, al marge de la possibilitat de preveure ja en l’aprovació del pressupost 2021 canvis significatius en partides que estaran relacionades amb aquesta necessitat, també hagués estat oportú acompanyar aquest document amb una previsió/proposta de destí del futur romanent de tresoreria que ha alliberat l’estat, en la línia del proposat ja des de l’inici de la pandèmia pel grup d’ERC a Madrid, i que s’acostarà a l’entorn dels 9.000.000 d’euros. Una xifra que sense cap dubte marcarà el futur de la ciutat i ERC no podrem entendre un treball que no sigui participat i consensuat per tots els grups polítics que formem part del consistori.

El nou pressupost preveu la congelació dels impostos, taxes i tributs de l’any 2020, un any que es preveia de recuperació econòmica quan ha estat el contrari, i si bé és cert que no pugen, tampoc s’han previst rebaixes ni bonificacions. Nosaltres hauríem entès necessària una modificació, ja la vàrem demanar l’any passat, i creiem que pel proper 2021 hi hauria d’haver alguna proposta en aquest sentit i donant continuïtat al Pla de Contingència aprovat al 2020 per a fer front a la COVID.

I malgrat som conscients que calia un treball important en la distribució del pressupost 2021 donat el creixement de partides de serveis com el nou contracte d’escombraries que hauria de veure la llum el 2021, el nou contracte de neteja d’equipaments municipals o el cobriment de la riera de Sant Amanç, algunes partides que presenten una despesa igual o inferior a l’any 2020 són d’àrees com educació, cultura, turisme, desenvolupament econòmic, habitatge o esports per això hem demanar al govern que es pugui aportar més crèdit a aquests capítols durant el 2021 en l’evolució del pressupost.

I en l’apartat d’inversions hem manifestat el nostre suport als projectes com el futur centre d’art del Monestir, la zona d’aparcaments de La Corxera i hem demanat pel futur del projecte de l’ampliació de la residencia de l’Asil Surís que havia de seguir a la creació del Parc Central. La resposta ha estat que aquest projecte no està sobre la taula.
El Pressupost ha comptat amb el vot favorable del Govern i l’abstenció del nostre Grup i de tots els grups de l’oposició.

Del Ple ordinari del dijous dia 17 en destacava la moció per impulsar la jornada continuada a les escoles de la nostra ciutat. Aquesta moció va comptar amb el suport de les nostres regidores i el nostre regidor a l’Ajuntament, entenent que l’excepcionalitat del moment justifica la proposta. També vàrem emplaçar novament al Govern a desenvolupar el Pacte Local per l’Educació, que ha de portar a un acord estratègic de tots els agents de la comunitat educativa de la ciutat, per encarar estratègicament el futur d’una ciutat que tots volem que sigui educadora.