La Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat prorroga i modifica mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris. Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, és a dir el 26 de setembre de 2020 i la seva durada s’estableix en un termini de 15 dies.

LLlegiu bé el contingut de l’enllaç que trobareu sota aquestes línies: aquí hi ha un resum, però CONVÉ LLEGIR ATENTAMENT EL DOCUMENT per conèixer els detalls en la seva totalitat. El resum és que es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic. No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. També resten excloses de la present resolució les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Cliqueu aquí per accedir al document sencer.