A partir d’aquest dimecres 16 de setembre de 2020, l’aparcament de la Corxera torna a ser gratuït fins la propera temporada estival. També algunes zones blaves tornen a ser gratuïtes els dies laborables: la del Parquing Juli Garreta, la barana de Mar i dels Guíxols.

Com cada any, durant els mesos d’estiu, per aparcar gratuïtament a la Corxera els usuaris havien de registrar-se com a residents autoritzats portant l’original del permís de circulació i justificant el pagament d’impost de vehicles de tracció mecànica, així se’ls donava un identificador. En cas de no tenir-lo, calia abonar l’estància a tarifa oficial.

Pels qui s’hagin donat d’alta com a residents autoritzats, recordeu guardar la targeta d’entrada al pàrquing de la corxera per la propera temporada. Aquesta targeta es pot tornar a activar la propera temporada sense cap cost per l’usuari. En cas de pèrdua o deteriorament s’haurà d’abonar el cost de reposició.